Belang ramen en spiegels

“Kinderen hebben behoefte aan zowel spiegels als ramen. Veel
gekleurde kinderen zien de wereld alleen via ramen en zij hebben spiegels nodig. Andere
kinderen zien alleen spiegels en zij moeten de wereld ook door ramen leren zien.” Rudine Sims Bishop.