Home » Boeh!

Boeh!

Boeh!

Kompasplein 14 9000 Gent
Tel: 0485524566
https://boeh.be/

Boeh!

Wat doen ze?

BOEH! is een feministisch en antiracistisch actieplatform dat opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om al dan niet een hoofddoek te dragen.
Overal en in alle omstandigheden.

BOEH! analyseert de samenhang van seksisme, racisme en islamofobie die het hoofddoekenverbod kenmerken en toont de nefaste gevolgen hiervan aan de huidige samenleving door met alle middelen de strijd aan te gaan en een breed publiek te sensibiliseren rond deze thematiek.

De kracht van BOEH! zit in de diversiteit van ons team en in de intersectionele rode draad die zowel onze theorie als praktijk sinds ons ontstaan in 2007 kenmerkt. We verzetten ons in woord en in daad tegen iedere vorm van discriminatie, ongelijkheid en geweld, en gaan allianties aan met verschillende partners om de samenhang van structurele uitsluitingsmechanismen bloot te leggen.

Waarom is het belangrijk om hen te steunen?

Het hoofddoekverbod is een grove mensenrechtenschending die vandaag tot onze ontsteltenis steeds meer genormaliseerd wordt: het ontneemt vrouwen niet alleen hun agency en recht om zelf te beslissen over hun eigen lichaam en leven, maar ook hun mensenrecht op godsdienstvrijheid, en zodoende ook hun mensenrecht op vrije keuze op vlak van onderwijs en arbeid. Het belemmert kortom de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van een zeer diverse maar substantiële groep meisjes en vrouwen in ons land.

Nu islamofobie bon ton lijkt en verdeeldheid zaait, is er des te meer nood aan een brede, solidaire vrouwenbeweging. De hijab verwordt tot het speerpunt van een gepolariseerde publieke ruimte, die ons verdeelt in enerzijds onderdrukte, en anderzijds vrije vrouwen. Deze ingebeelde tweedeling maakt blind voor de aanhoudende nood aan gezamenlijke feministische strijd tegen de reële bestaande ongelijkheid waarmee alle vrouwen op verschillende manieren worden*Deze ingebeelde tweedeling maakt blind voor de aanhoudende nood aan gezamenlijke feministische strijd tegen de reële bestaande ongelijkheid waarmee alle vrouwen op verschillende manieren worden geconfronteerd.

BOEH! blijft hameren op het recht op zelfbeschikking van iedere vrouw over haar eigen doen en laten, haar eigen lichaam en leven.

Hoe kan je helpen?

Je kan ons steunen door onze boodschap mee te verspreiden op sociale media, je uit te spreken in je directe omgeving en mee te stappen in marsen tegen onrecht. Kortom, door uit je comfortzone en uit je kot te komen, en deel uit te maken van de strijd voor een rechtvaardige samenleving. Lees ons boek, volg ons op sociale media, deel onze posts en pronk met onze merchandise. Zo steun je ons zowel symbolisch als financieel! Je kan ons ook eenmalig of structureel vrije bijdrage storten op BE54 9794 2955 4397.

Honger naar meer info?
Koop het boek Baas over eigen hoofd

More friends

Zet je mee in voor een inclusief Sinterklaasfeest
kompanjon 2
Voor gelijke onderwijskansen en een kansrijke toekomst voor elk kind
Het onrecht in Palestina onder de aandacht te brengen en acties te organiseren